top of page
Aerial View of Barren Land

DEĞERLERİMİZ

Serenas Group tüm alanlarda ve özellikle iş ortamında, ekonomik kalkınmanın ve ekolojik çevrenin bir bütün olduğunu ve ekonomik gelişmenin aynı zamanda sürdürülebilir olması gerekliliğini benimsemiş; insan hakları, çalışma standartları, yolsuzlukla mücadele ve çevre politikalarıyla ilgili kurumsal sorumluluk, etik ve uyum politikalarına entegre bir yaklaşım geliştirerek içselleştirmiştir.

 

Serenas Group, ilke ve politikalarını, sadece yasal uyum için değil, şeffaf etik ve iyi yönetimin gerekli bir parçası olarak sürekli iyileştirme yaklaşımı ile güçlendirmiştir.

İLKE VE SORUMLULUKLARIMIZ

SERENAS olarak müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçiklerimize, iş ortaklarımıza, rakiplerimize, çevreye ve topluma karşı kurumsal ve yasal sorumluluklarımızı yerine getirmek için gerekli özeni göstermekteyiz.

 

Faaliyet ve işlemlerimizi hiçbir menfaat beklemeden yerine getirirken tüm kamu kurum ve kuruluşları, idari kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına karşı eşit konum alır ve bu sorumluluk bilinciyle yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

 

Yasal Sorumluluklar

 

SERENAS olarak yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kanun ve yönetmeliklerine uygun hareket etmekteyiz. Bu işlemlerle ilgili bilgi, belge ve kayıtları düzenli ve eksiksiz tutar, bunlarla ilgili doğru, eksiksiz, anlaşılır ve şeffaf bilgileri yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara zamanında sunarız.

 

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

 

Müşteri memnuniyeti odaklı, onlar için değer yaratan, beklentilerine kalite ve sürdürülebilirlik ile cevap veren, proaktif bir anlayışla çalışıyoruz. Hizmetlerimizi söz verdiğimiz zamanda ve koşullarda sunar, müşterilerimize saygı, onur, eşitlik ve dikkat kuralları çerçevesinde uzun vadeli ilişki ilkeleriyle yaklaşırız.

 

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

 

SERENAS olarak ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapmaz, insanlara eşit koşullarda eşit fırsatlar sunar, çalışanlarımızın özlük haklarının eksiksiz ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlarız. Ücret ve terfi sisteminde performans ve verimliliği esas alır, açık kapı politikasını takip ederiz. Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı taahhüt eder, bireysel ve mesleki gelişim için gerekli çabayı gösteririz.

 

Tedarikçilerimize ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

 

Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile ilişkilerimizde iyi bir müşteri olarak tutarlı, adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmeye özen gösterir, gizli ve özel bilgileri özenle koruruz.

 

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

 

Sadece yasal ve etik alanlarda etkin bir şekilde rekabet eder, haksız rekabetten kaçınır, rekabetçi yapının sağlanması için çaba gösterir ve sektörde güvenin devamının önemli olduğunu düşünürüz.

Çevreye ve Topluma Karşı Sorumluluklarımız

 

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken toplumsal fayda ve çevre bilinciyle hareket eder, çevre bilinci konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler ve çevre kurallarını ihlal etmekten kaçınırız.

Bu kapsamda eğitime ve hayırseverliğe yönelik faaliyetlere, çevre bilincini ve toplumsal bilinci geliştirmeye yönelik çalışmalara, kültürel ve sivil toplum girişimlerine destek veriyoruz.

 

İyi bir vatandaş olmanın başlatıcısı olma bilinciyle toplumsal konularda duyarlı hareket eder, sivil toplum kuruluşlarında, kamu yararına hizmetlerde ve bu konulara uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye'nin ve bazı uluslararası projeler yürüttüğümüz diğer ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı hareket ederiz. 

 

“SERENAS” Adına Karşı Sorumluluklarımız

 

Mesleki yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüzün bir sonucu olarak iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızın güveni bizim için çok önemlidir. Hizmetlerimizi şirket politikaları, mesleki standartlar, taahhütlerimiz ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.

 

Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir. Toplumsal ahlakı zedeleyen ve çevresel toplumsal sağlığa zarar veren kişilerle çalışmaktan kaçınırız.

 

Gizliliğe Verdiğimiz Önem

 

SERENAS personeli olarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve iş yaptığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliğinin ve özel bilgilerinin korunmasına özellikle özen göstermekteyiz. SERENAS çalışanları olarak, SERENAS Şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece SERENAS'ın amaçları doğrultusunda kullanır ve sadece belirtilen yetkiler dahilinde ilgili taraflarla paylaşırız. 

 

Bu doğrultuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilişkili ikincil mevzuat ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik kapsamında Serenas, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum politikaları geliştirilmiş ve uygulamalarına başlanmıştır.

ilke_ve_sorumluluklar
bottom of page